Svetovni dan varne hrane 2019

Na predlog Združenih narodov je 7. junij proglašen za Svetovni dan varne hrane. V ta namen je v prostorih Državnega sveta RS, potekal posvet z naslovom Udejanjanje varnosti živil v stroki, praksi in izobraževanju, katerega smo se udeležili tudi ZKV. Ta dan je pomemben za slovensko živilsko in prehransko oskrbovalno verigo. Enako ali pa še bolj pomemben je za slehernega potrošnika, ki dnevno lahko brezskrbno uživa živila, ki so na voljo na trgu. Na posvetu smo slišali dobre prakse, ki so nam jih predstavili ugledni domači in tuji strokovnjaki. Več o samem posvetu in prispevke predavateljev si lahko preberete na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6337/.
V ta namen je UVHVVR skupaj z Zdravstveno fakulteto – Oddelkom za sanitarno inženirstvo in Veterinarsko fakulteto – Inštitutom za varno hrano, krmo in okolje, pripravilo dve zgibanki in sicer: Higiena rok in Varno ravnanje z živili za zaposlene v gostinstvu.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Priponke: